Srdcem a duší skaut, bývalý vedoucí 7. skautského oddílu Česká Třebová.

Autorský tým: Ondřej Herrman, Tereza Honišová, Miroslav Kolář, Antonín Kovář, Radek Krška, Jakub Špaček
Pedagogické vedení: Mgr. Radka Urbánková
Škola: ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ulice

„Skauti jsou jedné krve, ty a já. Jsme jedné krve.“

Rozhlasová reportáž