Pamětnice, která vstoupila na svět v nejtěžších okamžicích našich dějin. Od té chvíle paní Zorka zasvětila celý svůj život pomoci jiným lidem.

Autorský tým: Katka Solaříková, Anna Dirrová, Anežka Pokorná, Veronika Žlůvová
Pedagogické vedení: Mgr. Miroslava Hlinková
Škola: ZŠ Nerudova 9, České Budějovice

„Lidem z mladších generací bych přála, aby vystudovali nebo se vyučili tím, co je baví a aby neztráceli naději při prvním neúspěchu.“