Jaroslava Mathesová, rozená Šlesingerová, se narodila v Černotíně početné zemědělské rodině. Provdala se za Josefa Mathese, který pocházel z německé rodiny. Většina manželových příbuzných ale byla krátce po válce odsunuta, a tak se usadili v západním Německu. Místní národní výbor proto sledoval aktivity rodiny.

Autorský tým/Autorenteam: Marie Braná, Eliška Egrmajerová, Kateřina Klásková, Markéta Nová a Lucie Stojić
Pedagogické vedení/Pädagogische Leitung: Mgr. Jana Závorková
Škola/Schule: Gymnázium Luďka Pika v Plzni

„Někteří ti Němci se nakonec mohli vrátit, ale v jejich domech už v tu chvíli někdo byl.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa