Životní dráha pamětnice, která působila jako učitelka na základní škole, kam chodí i děti projektu PNS. Jako mladá snila o jezdectví, protože byl její tatínek úspěšný pětibojař, ale plány jí změnila rodina a děti.

Autorský tým: Karolína Václavíková a Lukáš Gaňa
Pedagogické vedení: Mgr. Veronika Svedková
Škola: Základní škola Brno, Horácké náměstí

„Nepříjemný zážitek ty prvomájové průvody, kdy všichni měli transparenty a teď jsme tam šli všichni povinně s transparentem základní školy…”