Novinářka, v jejímž bytě se scházeli v 80. letech disidenti

Autorský tým: Eva Janotová, Matyáš Nalezen, Veronika Shymon
Pedagogické vedení: Mgr. Petra Kiprá
Škola: ZŠ Blažkova

Pak měli takový ty svý metody, jako že mně třeba vezmou děti. Na sociálku přišel dopis, že teda se o ně nestarám, a ať je koukaj dát do dětskýho domova. 

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa