Jihlava

BOHUSLAV SVOBODA

BOHUSLAV SVOBODA

Za války totálně nasazený v Berlíně, popisuje anabázi návratu domů
Poté, co byli propuštěni, se vydali na velmi fyzicky i duševně náročnou a dlouhou cestu odsud až domů – samozřejmě pěšky. Obtížná cesta jim trvala asi měsíc, cestou přespávali různě po stodolách a chalupách a živili se hlavně brambory, nutno dodat, že většinou kradenými... [více »]
HERMINA MUSILOVÁ

HERMINA MUSILOVÁ

Pochází ze vsi na Vysočině, kde historicky převažovalo německé obyvatelstvo. Celá její rodina byla odsunuta a musela opustit statek po předcích. Hermina v té době byla těhotná. Díky snoubenci, Čechovi, se vrátila na rodný statek.
Všichni němečtí obyvatelé Stonařova byli nahnáni na nádvoří u kostela. Byl vydán rozkaz k jejich transportu. Dostali dvacet minut na to, aby si sbalili nejnutnější věci. Na cestě je doprovázeli členové gardy. Jenže lágry byly plné, tak se zas všichni pěšky vraceli domů. Jenže některé jejich domy už byly obsazené. [více »]
JIŘÍ HOLÍK

JIŘÍ HOLÍK

Známý hokejista vzpomíná nejen na svou úspěšnou sportovní kariéru
„My jsme byli s Duklou v západním, tenkrát bylo západní Německo. A vím, že si tam někdo koupil tranzisťák. Ráno to pustil a potom jsme slyšeli, že je Československo okupovaný. Že jsou tady Rusáci. Tak jsme zůstali z toho samozřejmě vyvalení. Seděli jsme před Vídní, před hranicemi na kládách. [více »]
jIŘÍ CHMEL

jIŘÍ CHMEL

Jeho předky byli Češi i Němci,díky tomu měl komplikovaný život. Podepsal Chartu 77 a poté musel emigrovat.
Po návratu z vězení mu byl normální běžný život neustále znepříjemňován zásahy StB. Byl vyhozen z práce, musel prodat dům v Korozlukách, byt kde žil se svou druhou ženou (dcerou herečky Štěpánky Haničincové), byl odposloucháván, těhotné manželce bylo vyhrožováno ztrátou zaměstnání a podobně. [více »]
JOSEFA ŠÁNOVÁ

JOSEFA ŠÁNOVÁ

Učitelka z česko-německé rodiny vzpomíná na různá období, kdy měla problémy jako Češka a jindy zas jako Němka.
V dalších letech se situace ještě vyhrocovala. Příbuzní a známí, kteří byli odsunuti do Německa, na tom byli materiálně dobře, a tak podporovali rodinu v Československu. To bylo trnem v oku tehdejšímu režimu. Manžela paní Šánové propustili z práce, děti nemohly jít studovat. [více »]
LIBUŠE CHLÁDKOVÁ

LIBUŠE CHLÁDKOVÁ

Střípky dvacátého století v životě paní Libuše Chládkové
50. léta přinesla poměrně tvrdý komunistický režim a politické procesy. Zprávy o těchto kauzách se všemožně zkreslovaly a poté se o nich po dlouhý čas nesmělo vůbec mluvit, což zřejmě v paní Chládkové zanechalo natolik silný dojem, že nám ani nyní, po dlouhých letech, o těchto nepříjemných událostech nechtěla nic říct. [více »]
LUDMILA SEDLÁKOVÁ

LUDMILA SEDLÁKOVÁ

Pochází z věřící rodiny, dcera poslance NS za Lidovou stranu, popisuje perzekuce celé rodiny jak ve válce, tak za komunistů.
Paní Ludmila v roce 1950 odmaturovala, ale protože měla otce a bratra ve vězení, mohla dostat nejlepší známku trojku, aby neodmaturovala s vyznamenáním. Pod vlivem maminky se chtěla stát učitelkou a dala si přihlášku na pedagogickou fakultu, ale z politických důvodů ji nepřijali. [více »]
MARIE MELICHAROVÁ

MARIE MELICHAROVÁ

Pestrý a složitý život manželky živnostníka
S příchodem komunismu jim k lednu 1950 byla z nařízení státu živnost zavřena. Oba manželé se ocitli bez zaměstnání. Paní Melicharová později nastoupila jako účetní do firmy „Jízdní kola, šicí stoje, zbraně a střelivo“ v Jihlavě na Bedřichově. [více »]
PREZENTACE PŘÍBĚHŮ NAŠICH SOUSEDŮ 13. 6. 2016 V GOTICKÉ SÍNI JIHLAVSKÉ RADNICE

PREZENTACE PŘÍBĚHŮ NAŠICH SOUSEDŮ 13. 6. 2016 V GOTICKÉ SÍNI JIHLAVSKÉ RADNICE

Projekt probíhal od února 2016, děti ze 7 základní škol a gymnázia vytvořily 10 týmů
Prezentace výsledných prací žáků se konala ve velké gotické síni jihlavské radnice dne 13. 6. 2016 Dívčí tým ze ZŠ. E. Rošického obhájil loňské prvenství, tentokrát s příběhem známého hokejisty, Jiřího Holíka. [více »]
ROBERT BIRNBAUM

ROBERT BIRNBAUM

Organizátor, zakladatel a velký podporovatel sportu a sportovních klání v Jihlavě
Únor 1948 vnímal jako 19letý mladík. V té době již pracoval, viděl změny, které v podniku nastaly. Ale to, co ho nejvíce trápilo, nebyla politika, ale obavy o uskutečnění XI. všesokolského sletu, na který se pilně nacvičovalo. XII. slet se už neuskutečnil. „Režimu se to prostě nehodilo do krámu, tak to bylo zakázaný. [více »]