Žáci představili výsledky své práce v pražském divadle Perštýn.

Osm týmů z pražských gymnázií zde prezentovalo filmy, na jejichž scénáři studenti pracovali od února do května. Rozhovorům s pamětníky natočeným metodou Eye Direct, studenti vtiskli svou dramaturgii, komentář, mnohdy přidali i vlastní animace. Soutěžním odpolednem účastníky provázela slovem Barbora Kreuzerová z ČRo, spolupracovnice Post Bellum. Úvodního slovo pronesl Jan Polouček, provozní ředitel Post Bellum.

Do odborné poroty, hodnotící jak výsledné filmy, tak i schopnost studentů prezentovat svoji práci a přestavit příběh svého pamětníka, zasedli: pedagog David František Wagner, dokumentarista Adam Drda, publicista a historik Petr Placák. Podle slov a hodnocení porotců byla vítězství těsná, o čemž svědčí i dvě třetí místa.

O třetí místo se dělili studenti Gymnázia Jana Keplera, které vedl pedagog JuDr. Petr Zemánek: Tereza-Marie Hájková, Kryštof Uhlík, Karla Voráčková a Tereza Čechová s příběhem paní Lindy Wichterlové, spolu s týmem z Gymnázia Opatov ve složení: Angela Nwagbo, Lenka Smutná, Adam Voldřich a Vojtěch Novák s příběhem pana Dušana Straňáka, tým pracoval pod vedením Mgr. Ludmily Bursíkové.

Druhé místo obsadili studenti Gymnázia Evolution Sázavská: Adam Votoček, Anna Jedličková, Jan Bažil, Jakub Červenka a Anna Fuchsová, kteří zpracovali příběh pana Jaroslava Teplého.

Vítězný tým: Nina – Alexandra Votočková, Benedikt Schmidt, Gábina Burešová, Dušan Bláha a Barbora Prášilová, opět z Gymnázia Evolution Sázavská zaznamenal příběh paní Jiřiny Jaroměřské. Oba týmy z Gymnázia Evolution Sázavská vedl po dobu celého projektu PhDr. Michal Řezáč.

Studenti získali ceny od Českého rozhlasu, společnosti Media Nest a Divadla Perštýn, ale především zkušenosti z dokumentaristické práce, obohacené osobním setkáním s výjimečnými i obyčejnými osobnostmi, jejichž neobyčejné příběhy těch pár měsíců znovu spoluprožívali a úspěšně na závěrečné prezentaci zprostředkovali nejen porotě, ale i publiku.

Všech osm filmů je ke shlédnutí zde na webových stránkách, pod jmény pamětníků.

Srdečně blahopřejeme nejen vítězům, ale i všem zúčastněným.