Znojemský lékař, rodák z Litoměřic, se podílel na přeměně Československa v demokratický stát.

Autorský tým: Julie Bedřichová, Zuzana Buchalová, Tamara Fabiánová, Denisa Onderková a Jan Papoušek
Pedagogické vedení: Mgr. Kristina Pojerová
Škola: ZŠ Mládeže 3

„Podle svého svědomí jsem udělal všechno proto, aby se ta doba změnila a abychom se mohli svobodně rozvíjet.“

Martin Syka: Rozhlasová reportáž