Život významného architekta

Autorský tým: Filip Hnilica, Lukáš Pitzinger, Patrik Vašák, Gabriela Zálešáková
Pedagogické vedení: Mgr. Šárka Adamcová
Škola: Střední škola Baltaci

„Chovat se čestně, jednat čestně, nelhat.“