Na světě nejsi pro sebe, ale pro druhé

Autorský tým: Klára Chytková, Nikola JaníkováTiziana Anna Ferro, Natálie Slámová
Pedagogické vedení: Mgr. Jana Stránská
Škola: ZŠ Velehrad

„Já bych chtěla být řádovou sestrou, jsem si říkala, tak jsem se za to modlila. A Pán Bůh si nedělá z nikoho legraci.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa