Marie Vařáková sdílí příběhy zprostředkované její rodinou. Její manžel byl očitým svědkem vypálení Vařákových pasek, velkého masakru na konci druhé světové války.

Autorský tým: Maxmilián Paták, Štěpán Vitásek, Maxmilián Končák a Radek Zejda
Pedagogické vedení: Mgr. Aneta Greplová
Škola: ZŠ Scio, Zlín

Nejhorší byl duben 1944. U Juříčků ve mlýně byl ukrytý partyzán, protože to bylo na samotě. Němci se to dozvěděli, tak tam přišli.