Erna Gronychová se narodila 11. září 1943 v hospodářství na Malé Moravě jako nejmladší dítě rodičům německé národnosti. Její život ovlivnilo vysídlení občanů německé národnosti.

Autorský tým: Karel Matocha, Daniel Kunst, Thea Oravtzová, Robert Večerka a Vojtěch Pánek
Pedagogické vedení: Mgr. Martina Malá
Škola: ZŠ Zlín, tř. Svobody

Rodiče už byli připraveni na odsun. Už si nechali péct chleba. Potom za otcem přišel někdo z těch komisařů, že může zůstat.“