Muž, který oživuje paměť národa pomocí pamětních desek

Autorský tým: Lucie Apolenářová, Bára Čelůstková, Petr Černíček, Jan Mikuláštík, Martin Rafaj
Pedagogické vedení: Mgr. Eva Katolická
Škola: ZŠ Dřevnická

Dostal jsem se na seznam lidí, které režim neměl rád z toho důvodu, že jsem si psal s panem Baťou.“