Nadšená sokolka, která se během druhé světové války stala svědkem vypálení žďárské Tvrze. V zaměstnání dosáhla mnoha úspěchů, například jako první uvařila bramborové knedlíky v prášku. I v pokročilém věku stále cvičí.

Autorský tým: Eliška Baďurová, Matěj Bedrna, Matěj Blažíček, Gabriela Kodysová, Anna Koloušková, Michaela Urbánková
Pedagogické vedení: Mgr. Lenka Nováková
Škola: Gymnázium Žďár nad Sázavou

„Bojím se, aby nedošlo k nějakému konfliktu, který by Vám přistřihl křidýlka. Víme, jaká je teď vážná světová situace…  A to nejdůležitější bych Vám přála… Aby se z toho nic nepříjemného nevyvinulo.”