Vyučený kovář, který byl na vojně u pohraniční stráže. Nastoupil do podniku Žďas, chtěl se přihlásit na vysokou školu, ale to mu bylo z politických důvodů znemožněno. Čestný člen Svazu kováren České republiky.

Autorský tým: Martina Veverková, Lýdie Doležalová, Adéla Zástěrová, Adriana Čechová, Nela Takácsová, Jan Bloudek
Pedagogické vedení: Mgr. Martina Růžičková
Škola: Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35

„Na tento svět jsme přišli a je nám dáno z něj také odejít.“