Její rodina za války pomáhala ukrývat potřebné, po únoru 1948 byl otec paní Randáčkové vyloučen z komunistické strany. Rodina byla označena za kulaky, bylo jim zabaveno hospodářství i dům a dcery musely ve škole i zaměstnání snášet šikanu.

Autorský tým: Markéta Straková, Eliška Doležalová, Amálie Kampová, Magdalena Vykydalová
Pedagogické vedení: Bc. Eva Malá
Škola: Škola Na radosti

„Pro tehdejší režim jsme nebyli žádoucí, vůbec asi abychom žili.“