Eugenie Blašková

Eugenie Blašková

Autorský tým: Michal Dobrovolný, Bruno Neubert, Vojtěch Klenka, Otakar Chovanec
Pedagogické vedení:  Lenka Chybová
Škola: Gymnázium Třebíč

Jaroslav Dobiáš

Jaroslav Dobiáš

Autorský tým: Karolína Dvořáková, Tereza Oborná, Lucie Kostelníková
Pedagogické vedení: Lenka Chybová
Škola: Gymnázium Třebíč

Lubor Herzán

Lubor Herzán

Autorský tým: Katka Toufarová, Ema Zušťáková, Marie Anna Fejtová, Klára Klímová 
Pedagogické vedení: Lenka Chybová, Veronika Matyášová
Škola: Gymnázium Třebíč

Eva Herzanová

Eva Herzanová

Autorský tým: Tereza Otrusinová, Eliška Valterová, Viktorie Janková
Pedagogické vedení: Lenka Chybová, Veronika Matyášová
Škola: Gymnázium Třebíč

Tomáš Holenda

Tomáš Holenda

Autorský tým: Barbora Zikmundová, Adéla Havlíčková, Hynek Sýkora, Tomáš Vápeník 
Pedagogické vedení: Ondřej Láska
Škola: Gymnázium Havlíčkův Brod

Jan Suchý

Jan Suchý

Autorský tým: Tereza Kubátová, Václav Tecl, Magdaléna Davídková, Anna Šťastná
Pedagogické vedení: Michaela Lakomá
Škola: Gymnázium Havlíčkův Brod