Hluboce věřící člověk, který se celý život hrdě hlásí ke své víře nehledě na následky.

Autorský tým: Zuzana Rozsypalová, Kristýna Karbanová, Linda Mikušová a Eliška Dvořáková
Pedagogické vedení: Mgr. et Mgr. Andrea Chrobáková Lněničková, Ph.D.
Škola: ZŠ Trávníky, Vsetín

„Kluci se mi na škole smáli a říkali mi: ,Kočnar, řekni, že pánbůh je vůl a dostaneš pět korun.'“