Sourozenci z česko-německého manželství, kteří zažili protektorát Čechy a Morava, po válce sběrný tábor pro německou menšinu určenou k odsunu, příkoří po rozhodnutí zůstat v Československu, udání a obvinění z kolaborace, rozdělení rodiny, pěstounskou péči, očištění dobrého jména rodiny a šťastné shledání.

Autorský tým: Daniel Brodec, Miroslav Klas, Vlastimil Pechlát, František Škvain a Zuzana Moravcová
Pedagogické vedení: Mgr. Vladislava Lehečková
Škola: ZŠ T.G. Masaryka Vimperk

„To byl lager – to byla velká hala, tam byla na zemi sláma a na tý slámě jsme spali, ale jestli jsme měli nějaký deky si nepamatuju.“