Anežka Hermanová

Anežka Hermanová

Autorský tým: Eliška Kupčíková a Ondřej Mikuš
Pedagogické vedení: paní knihovnice Bc. Lucie Holmanová
Knihovna: Městská knihovna Valašské Meziříčí, p.o.