Vzpomínky na válku

Autorský tým: Lukáš Lang, Jindřich Štěpánek, Kateřina Hnojílková, Anna Macháčková, Tereza Korandová
Pedagogické vedení: Mgr. Petra Votrubcová
Škola: ZŠ Aloise Klára

„Tak jsme to králíkarnu bourali a za ní jsme našli vchod do sklepa. Němci, když se stěhovali, tak do toho sklepa shromáždili hodně věcí. Bylo tam dokonce i jídlo, sádlo, maso. Všechno to bylo už zkažený. Dva koňský povozy to odvezli.“