Za války si lidé přestávali věřit, jeden druhému

Autorský tým: Matej Čižmár, Ondřej Pavlata, Patrik Rubeš, Lukáš Themann, Jakub Zima
Pedagogické vedení: Mgr. Zuzana Mrázová
Škola: ZŠ Žižkova

„Naše rodina se dostala do Vysokého na takovou sešlost. Promluvil tam Karel Kramář, domníval se, že po válce bude hlavní osobou ve vládě. …Já jsem na vlastní uši slyšela pana doktora Kramáře, jak říká: „Zaplať pánbůh za fašismus.“ …Zklamaní jsme odešli.“

Věra Skrbková: Rozhlasová reportáž