Podílel se na vytváření kultury, která vypovídala o smýšlení, hodnotách lidí sdružených okolo undergroundu

Autorský tým: Jan Gaizl, Jakub Pfohl, Rolf David König, Šárka Klementová, Kristýna Kravecová
Pedagogické vedení: Mgr. Alena Šritrová
Škola: ZŠ Žižkova

„Přinesli jsme batoh knížek a desek a pásků. To jsme si rozdali. Byl termín -dostaneš knížku, za týden ji přečti, aby ji měl další. Takhle to kolovalo. Lidi četli a poslouchali všechno, co se jim dostalo do ruky. Věděli, že to mají na týden.“

Karel Šírek: Rozhlasová reportáž