Pochází z jižní Moravy, vystudoval matematiku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, po studiu dostal umístěnku do Vítkovických železáren a tak začal jeho příběh s výrobou oceli, která k jeho životu jednoznačně patří. Od roku 1970 pracoval v Třineckých železárnách ve výzkumu, učil matematické výzkumy na Vysoké škole báňské v Ostravě a je zakladatelem soutěže Matematika hrou.

Autorský tým: Miriam Lisztwanová, Anna Böhm, Benedetta Karzelová, Magdalena Bubová, Kristýna Lukszová
Pedagogické vedení: Mgr. Lucyna Olšarová
Škola: Základní škola im.Gustawa Przeczka s pol. Jaz. Vyuč. Třinec

„Na konec jsem měl kliku a vystudoval matematiku…Mohl bych učit, ale tenkrát v té době bylo třeba, aby se posílily průmyslové obory a já jsem z Jižní Moravy dostal umístěnku do Ostravy.“