Židovská dívka, která přežila válku ve sklepení

Autorský tým: Johanna Szpyrcová, Tereza Kajzarová, Marie Vrabelová
Pedagogické vedení: Regina Szpyrcová
Škola: Knihovna Třinec

„Strašně jsem si přála vidět, jak to vypadá ve škole. Jaká je tabule, co to vůbec je. Tak jsem se tam na tajno vypravila. Přišla paní učitelka a zeptala se: „Ze které školy si přišla?“ Já do školy nechodím, protože jsem židovka. Ježíš, ta začala tak řvát…“