Narodil se 22. května 1939 v Katowicích. Hned po jeho narození se rodina přestěhovala do Českého Těšína. Otec Jan Podleśny byl železničním úředníkem a matka Eleonora Podleśna pracovala jako telefonistka. Zbigniew Marian Podleśny je vdovec a má dvě děti, dceru Renatu Dobner a syna Ryszarda Podleśného. Pracoval jako elektrotechnik. Jeho koníčky jsou cyklistika, plavání a počítače. Věnuje se kultuře a rozvoji polsko-slovenského přátelství a získal několik ocenění za svou práci v oblasti integrace polské menšiny: Złoty Krzyż Zasługi RP, Honorowy obywatel gminy Zawadzkie, Wyróznienie miasta Dubnice nad Váhom.

Autorský tým: Zofia Gottwald, Ewa Sembol, Agata Bojda, Jakub Sikora a Adam Sabela,
Pedagogické vedení: Mgr. Ewa Mencner
Škola: ZŠ s pol. Jaz, vyuč. Český Těšín Havlíčkova

„Buďte pokorní, udržujte si ideály, ale také si zachovávejte pamětí na své rodiče, prarodiče, jaký měli život, važte si toho všeho, co máte… .“