Pamětník listopadových událostí roku 1989 a oblíbený učitel dějepisu na Gymnáziu Jateční.

Autorský tým: Isabella Anna Štréblová, Jana Hloušková, Ela Synková, Anna Jurčová a Adam Janták
Pedagogické vedení: Mgr. Barbora Řeřichová
Škola: Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem

„Mnohem zajímavější, než naše divadelní představení bylo to, jak rychle se utvořil shluk lidí a jak rychle tam byla státní bezpečnost, že se děje něco nepovoleného. Nevěřili svým očím, že to máme vše povolené z nejvyšších stranických míst.“