Projektant, nejčastěji projektoval vodohospodářské stavby a mezi jeho nejviditelnější projekt patří teplický vodojem, který považuje za takový svůj „pomník“. Celoživotní aktivní skaut.

Autorský tým: Filip Kubát, Jan Peremský, Daniel Kulich a Matyáš Rak
Pedagogické vedení: PhDr. Magda Kubíčková Barabášová
Škola: Gymnázium Teplice

„V roce 1969 se zrovna obnovoval skauting. Skauti neměli klubovnu, a tak jsem vyjednal, že za 1 korunu koupili dřevěný likusák a do dneška ho používají. Tak jsem se o to tak trošku zasloužil.“