V pěti letech přišel o rodiče, kteří byli popraveni během heydrichiády na táborském popravišti. Po válce žil v rámci repatriace dva roky v Norsku.

Autorský tým: Tomáš Chejlava, Matyáš Kovář, Lucie Jindrová, Nela Opletalová, Nelly Soukupová
Pedagogické vedení: Mgr. Marcela Dončenko
Škola: ZŠ Mikuláše z Husi

„V poledne zazvonili chlapi v huberťákách, měli zelený klobouky, bylo jich asi pět, babička uměla perfektně německy, tak s nima ten dialog vedla. A že potřebujou herr Háka a frau Hákovou. A že je za chvíli přivezou. A vzali je, strčili je do auta a odvezli je pryč. A samozřejmě že jsme se jich nikdy nedočkali už.“

Václav Hák-rozhlasová reportáž