Drahoslava Janderová

Drahoslava Janderová

Autorský tým: Jan Bláha, Antonín Pech, Andrea Rypáčková a Hana Volfová
Pedagogické vedení: Mgr. Martin Másílko
Škola: Gymnázium Pierra de Coubertina

Růžena Píčová

Růžena Píčová

Autorský tým: Aneta Dohnalová, Klára Hubenková, Klára Kubálová a Simona Pecuchová
Pedagogické vedení: Mgr. Lea Doudová
Škola: Gymnázium Pierra de Coubertina

Jaroslava Suchá

Jaroslava Suchá

Autorský tým: Rozálie Faktorová, Miriam Horváthová, Berta Klimešová, Dominika Mrázová a Barbora Šohajová
Pedagogické vedení: Bc. Kryštof Janda
Škola: Církevní ZŠ ORBIS-PICTUS

Alfréd Teller

Alfréd Teller

Autorský tým: Tomáš Padrtka, Anna Přesličková, Daniel Skalka, Marika Steinke, Jakub Vachta
Pedagogické vedení: Mgr. Martin Másílko
Škola: Gymnázium Pierra de Coubertina