Narodil se za protektorátu německému policistovi a české dívce

Autorský tým: Kryštof Paštěka, Matěj Paštěka, Jakub Skuček
Pedagogické vedení: Mgr. Martin Másílko
Škola: Gymnázium Pierra de Coubertina

„Tam byla nádražní restaurace… a svou lámanou němčinou jsem si objednal čaj… a čekal na půl čtvrtou, nakdy jsem nahlásil svůj příjezd. Mezitím přišli do té restaurace tři lidi. Pak se jeden z nich připlížil, slušně pozdravil a pronesl něco ve smyslu, jestli jsem Rinke junior. Tak jsem řekl že ‚ja‘ a on, že je můj otec.“