Žena mezi muži

Autorský tým: Markéta Čechová, Velen Kalina, Petra Kobylková, Karolína Kostincová, Joan Alexandr Ivanov Nedelchev
Pedagogické vedení: Mgr. Marie Pěchová
Škola: ZŠ Zborovská

„Maminka se s tím nesmířila nikdy, ani když už jsem měla dvě děti. Tatínek mi tenkrát řekl, že to je moje rozhodnutí, ale že by si nepřál, abych přišla z vojny s děckem a nevěděla, s kým to mám. Protože takový náhled na ženský v uniformě tenkrát byl.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa