Pedagožka, která celý život pracovala s dětmi a pomáhala jim. Sportovkyně, zapálená hráčka házené a vyznavačka vodních sportů. Pamětnice roku 1968 v Sušici, vzpomíná na příjezd sovětských vojsk.

Autorský tým: Sofie Hoblová, Alena Matoušková, Petra Potužáková a Anna Makrlíková
Pedagogické vedení: Mgr. Jiřina Šafářová
Škola: ZŠ T.G. Masaryka v Sušici

„Sedli jsme na kolo, aniž bychom cokoliv komukoliv řekli a jeli jsme tam. Všude ticho. Když jsme se vraceli, tak tady všude byly tanky, a teď to na nás mířilo to dělo, samopaly. “

Daniela Urbánková: rozhlasová reportáž