Pamětník vzpomíná na nelehkou dobu minulého režimu, během kterého bylo jeho rodině zabráno hospodářství a další majetek. Ten byl pak po roce 1989 vrácen v dezolátním stavu.

Autorský tým: Kateřina Behenská, Samuel Kočiš, Vanessa Kočišová, Martin Krupka a Jakub Vondryska
Pedagogické vedení: Mgr. Petr Curko
Škola: ZŠ Horažďovice, Blatenská ul.

„V únoru přijeli, nás naložili. Tátu, protože ho potřebovali nějak prostě ztrestat, nebo ukázat nějakej přestupek, tak si vymysleli, že posekal polehlý obilí, který by stejně začalo hnít. No, tak ho nechali zavřít, byl zavřenej půl roku.