Rodák ze Sušice, který se od 50. let aktivně věnoval skautingu. Vedl tábory pro mládež a v duchu křesťanství a skautských hodnot se snažil ovlivňovat mladé lidi na Sušicku.

Autorský tým: Čeněk Vejstrk, Jan Kůželka, Nikola Nová a Zdeňka Rudová
Pedagogické vedení: Mgr. Lucie Krejčí
Škola: ZŠ Lerchova Sušice

„Jeden z vyslýchajících byl velice hrubý a ten druhý byl přímo opak. Do večera z nás chtěli něco vytáhnout, nahrávali naše odpovědi. Ani jeden z nás svého vůdce nepodrazil.“

Audioreportáž - Vladimír Černý