Náčelník Horské služby Jeseníky, který v roce 1968 ukrýval na chatě na Vřesové studánce Věru Čáslavskou nebo převážel jugoslávskou gymnastku do Vídně.

Autorský tým: Magdalena Pattermanová, Adéla Trtíková, Milan Horký a Alexandr Nawrat
Pedagogické vedení: Mgr. Jana Klíčová
Škola: ZŠ Šumperk, Vrchlického

„Tak jsem ji dovezl až na letiště ve Vídni a když jedu zpátky, ti celníci si klepali na hlavu, proč se vracím. “

Zdeněk Zerzáň reportáž