Učitelka ze štítecké základní školy, která se celý život aktivně podílela na veřejném životě města. Výborně vystihuje těžko uchopitelné období normalizace.

Autorský tým: Natálie Šplíchalová, Eva Valentová, Karolína Knápková, Jiří Valenta a Matěj Knápek
Pedagogické vedení: Mgr. Barbora Skácelová
Škola: ZŠ a MŠ Štíty

„My jsme měli s tou ruskou školou tzv. ,spolupráci‘ nebo ,přátelství‘, což šlo přes zuby, ale nemohli jsme si dovolit říct ne. Dokonce jsme se jednou velmi radovali, když jsme jako učitelé porazili jejich učitelský sbor ve volejbale a říkali jsme si tajně: ,Česko zvítězilo nad Ruskem!‘ No ale tajně.“

Paní Lauermannová - reportáž