Židovka, která za války přežila strádání a odloučení od rodičů v Terezíně.

Autorský tým: Zuzana Kozáková a Nikol Štarhová
Pedagogické vedení: Mgr. Kristýna Šmakalová, Ph. D.
Škola: ZŠ Mohelnice Mlýnská

„My jsme se se sestrou doplňovaly. Takže jsme tolik neplakaly. Akorát jsme společně nadávaly, že nám je zima, že máme hlad a že chceme domů, do Loštic.“

Alžběta_Morgensternová_audioreportáž