Celý život strávila prací v rodinném zahradnictví a ovocném sadě

Autorský tým: Magdalena Švédová, Hana Slezáková, Kristýna Honemannová
Pedagogické vedení: Mgr. Taťána Kašparová
Škola: ZŠ Sudkov

„Že žití není samé kvítí, že v žití cesta trnitá. Jen ten, kdo s dětmi v lásce žije, ten všechno, všechno překoná.“
Tato slova z jedné z básniček paní Čmakalové jako by odrážela celý její život.

Paní Čmakalová se narodila v roce 1923 do zemědělské rodiny a život se s ní opravdu nijak nemazlil. Měla 3 sourozence, ale její mladší sestra umřela jako malé dítě. Od malička musela pracovat, nemohla si ani dokončit vzdělání na měšťanské škole. Přitom to byla výborná žákyně. Učila se vařit na zámku v Bludově, aby se z ní stala dobrá hospodyně. Po válce se vdala, narodili se jí dvě dcery, ale ani tedy jí osud nedopřál šťastný život. Manžel jí umírá ve věku 35 let a ona zůstává sama se dvěma dcerami. A právě její děti ji pomohly čelit nepřízni osudu. Chodila do práce, učila se šít a hlavně hrála své milované divadlo a psala básničky a deníky. Život jedné obyčejné ženy byl velmi neobyčejný.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Marie Čmakalová - rozhlasová reportáž