Vyučený lesní inženýr, v rámci bilaterálních zahraničních projektů několikrát vycestoval do Mosambiku a Angoly. Nikdy nevstoupil do žádné politické strany a jako přímý svědek těžce nesl vpád vojsk varšavské smlouvy v roce 1968.

Autorský tým: Aneta Helisová, Václav Král, Adam Votápka, Anna Weinrauchová
Pedagogické vedení: Ing. Martin Nevrlý
Škola: ZŠ Stará Boleslav

„Najednou se objevili dva vojáci cizí národnosti, no a jeden na mě “Davaj nazad”, abych zmizel jako. To si nedovedete představit, voják cizí národnosti vám zamezí vstup k nějakému symbolu české státnosti.”

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa