Jako středoškolačka se v roce 1968 účastnila školní stávky na protest vpádu vojsk na území bývalého Československa.

Autorský tým: Jana Kunová, Veronika Beranová, Mikuláš Pešula, David Kabát, Tereza Čermáková, Karolína Kodýtková
Pedagogické vedení: Elvíra Činčurová
Škola: ZŠ Horní Slavkov Školní

Pro nás stávka znamenala, že se nemusíme učit. Spali jsme na pedagogické škole, hráli jsme různé hry, byla to pro nás legrace.”