Příběh o Josefu Nedomlelovi vypravuje o distingovaném člověku pocházejícím ze skromných poměrů, který během svého života zažil diktaturu, totalitarismus i demokracii. Díky své pracovitosti, píli a odvaze se stal spoluvlastníkem menší továrny.

Autorský tým: Eliška Hobzová, Adéla Zemánková, David Mach, Ladislav Berkovec, Kateřina Blatná a Martina Pospíšilová
Pedagogické vedení: Mgr. Lenka Čermáková
Škola: ZŠ Jiříkov

„Politika je někdy hrozná věc…“