Díky zpracovanému rodokmenu byla nalezena ztracená větev rodiny, byl objeven příběh strýce, legionáře.

Autorský tým: Kateřina Pánková, Valentýna Vychodilová, Sophia Elsa Hlavatá, Václav Hajný, František Dlask a Alois Lhoták
Pedagogické vedení: Mgr. Eva Salovová
Škola: ZŠ a MŠ Krásná Lípa

„Aby si lidé stáli za svou pravdou. To je hlavní. Protože se zdá, že něco řeknete,…., ale když máte pravdu a víte, že to tak je, tak si za tím stoje.“