Život v rytmu tikání stovek hodin

Autorský tým: Jef Vloeberghs, Lukáš Kořínek, Vojtěch Jarolímek, Terezie Ester Jelínková
Pedagogické vedení: Jan Hortvík
Škola: Gymnázium Ivana Olbrachta

„Sedl jsem si do autobusu a sedl jsem si vedle člověka, který říkal: To jsem zvědavý, jestli se dostaneme do Prahy. – A já povídám: Proč ne? – Vy to nevíte? Od půlnoci jezdí tanky přes Polsko a jedou sem vojska! (…) Přijedeme do Prahy a tam plačící soudružky a soudruzi, a ten jeden z nich mě vzal na to, abychom šli působit k rozhlasu na mladý lidi, aby se něco nestalo. Měl asi nějaký pověření…a já trouba jsem s ním šel.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa