Vzpomínky na život na bájné hoře Kozákov

Autorský tým: Karolína Melichová, Natálie Dolenská, Valentýna Patáková, Klára Mocková, Petronela Köváryová
Pedagogické vedení: Dana Dlabolová
Škola: ZŠ Ivana Olbrachta

„V lhotecké škole byl štáb partyzánů (…) a my jsme měli rozplánované, kdo pro ně bude vařit. Žádná kantýna nebyla, tak jsme měli po dnech rozvrh, to už tak přesně nepamatuju, ale vím, že jsem tam chodila s tím jídlem. Maminka usekla slepici hlavu, udělala omáčku na paprice a nějaký knedlík k tomu.(…) To jídlo se nosilo v takové nůši, já to měla až pod zadek a bála jsem se tam jít. Vždycky tam byla nějaká stráž a já musela říct: Nesu v koši jídlo.“

Miloslava Prskavcová: Rozhlasová reportáž