Vzpomínky na období druhé světové války ve vesnickém prostředí i na tvrdou práci v zemědělství.

Autorský týmy: Ondřej Koráb, Jan Kodytek, Filip Adamec
Pedagogické vedení: Mgr. Jiří Povalač
Škola: ZŠ Javornická, Rychnov nad Kněžnou

„Tady nad námi bydleli manželé…, a ty tam měli vysílačku. Pak se to na ně vyzradilo, a tak je někdo varoval, že se na to přišlo. Tak oni zvolili smrt radši. Zastřelili se.“

 

Realizováno v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192

Rozhlasová reportáž