Rodák z Úholiček, který celý život pracoval v loděnicích a ve svém volném čase postavil tři domy.

Autorský tým: Emma Veselá, Adéla Sazimová, Jakub Stára, Karolína Vágnerová, Lukáš Adlof a Eliška Soukupová
Pedagogické vedení: Mgr. Michaela Černá
Škola: ZŠ Zdenky Braunerové