Příběh naší paní učitelky a sestry sokolky z Brozan

Autorský tým: Tomáš Novák, Pavla Pelikánová, Dominik Macoun, Petra Kodarová, Luboš Šafr
Pedagogické vedení: Mgr. Hana Kolářová
Škola: ZŠ Brozany nad Ohří

„Udělala jsi to na výbornou, máš vyznamenání, ale na gymnázium se nedostaneš.“

Svatava Syrová: Rozhlasová reportáž