Dcera živnostníka vzpomíná, jak otřesně se komunisté na venkově blízko Prahy chovali po roce 1948 k živnostníkům a sedlákům. Životní postoje u ní formoval Sokol.

Autorský tým: Anna Břicháčová, Ewa Krajíčková
Pedagogické vedení: Ing. Martina Čermáková
Škola: ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice

„Jezdili právě po vesnicích, zabírali statky… a ti lidi se museli vystěhovat. Pamatuju se, když byli v tom zahradnictví tady pod nádražím… ta paní na ně vzala vidle… tak ji bafli a zavřeli ji. Prostě to byl hroznej režim.“

Emilie Škábová: Rozhlasová reportáž