Chtěla být v životě statečná. A to se jí daří

Autorský tým: Kamila Holoubková, Markéta Klapálková, Veronika Skůpová, Marcel Gažík, Matyáš Šilar
Pedagogické vedení: Mgr. Iva Mašková
Škola: 2. ZŠ Bezručova Říčany

„Studium na vysoké škole jsem zvládala v pohodě. Měla jsem ale stálou obavu, že mě mohou vyhodit kvůli mému otci, který byl –jako živnostník a třídní nepřítel –rok vězněn a zbaven majetku. Po skončení čtvrtého semestru přišla na školu oficiální hláška o mém otci. Profesoři se mnou udělali takzvaný vysokoškolský soud, který skončil důtkou a vyvěšením mého jména na tabuli hanby v aule školy, protože jsem kádrovému oddělení neohlásila tuto rodinnou záležitost. Věc měla pro všechny nečekanou dohru. Moji spolužáci, téměř všichni z dobře politicky zajištěných rodin, pojali tuto skutečnost jako úžasnou recesi a v dalším semestru mě jednomyslně zvolili „politrukem“, tj. studentským politickým aktivistou. Stalo se tak proti vůli kádrového útvaru školy. Já jsem se mohla konečně zabývat školou a skočilo téměř dvouleté období nejistoty i strachu, kdy budu muset studium ukončit.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Marie Kheilová: Rozhlasová reportáž